Poniżej przedstawiamy zasady aktualizacji oprogramowania Asseco WAPRO.

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada.
Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą pierwszej lub drugiej cyfry zapisu (np.: 7.70.0, 7.80.0, 7.90.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów.

Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana pierwszej lub drugiej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 7.80.0 programu i zechce przejść na wersję 7.90.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 7.89.0.

Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Asseco WAPRO a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu.

Użytkownicy posiadający wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej wnoszą opłatę w wysokości 25% cennikowej wartości oprogramowania, jednak nie mniej niż 100 zł netto. Jeżeli użytkownik pominął jedną wersję płatną – opłata aktualizacyjna wzrasta do 50% wartości oprogramowania, natomiast pominięcie dwóch lub więcej aktualizacji płatnych skutkuje podniesieniem opłaty aktualizacyjnej do poziomu 60% wartości cennikowej posiadanego oprogramowania. W każdym z ww. przypadków jeżeli wyliczenie matematyczne wartości aktualizacji dla poszczególnej licencji wskaże kwotę niższą niż 100 zł netto cena zostanie zaokrąglona do tej wartości.

Przykład:
1 października 2013r. do sprzedaży trafiły wersje płatne programów, oznaczone numerem 7.90.0

Użytkownik posiadający wersję 7.8x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 25% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 7.7x.x wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 50% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).
Użytkownik posiadający wersję 7.6x.x lub dowolną starszą wnosi opłatę aktualizacyjną w wysokości 60% wartości posiadanego oprogramowania (ale nie mniej niż 100 zł netto).

 

 


Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, dzięki któremu dokonamy wyceny aktualizacji dla specjalnie Państwa.
[contact-form-7 id=”167″ title=”Wycena aktualizacji Asseco Wapro”]


Bonus dla Nowego Klienta

Nowi użytkownicy systemów Asseco WAPRO otrzymują przez okres 7 miesięcy od daty rejestracji* systemu prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych.

Użytkownicy korzystający z aktualnej wersji oprogramowania uzyskują prawo do bezpłatnego wsparcia w zakresie pomocy technicznej.

* Za datę rejestracji uznawana jest data wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego. Nie dotyczy zakupu aktualizacji posiadanych licencji.

Lista produktów objętych zasadami aktualizacji oraz bonusem dla Nowego Klienta:

WF-Mag dla DOS i Windows (wszystkie warianty)
WF-FaKir dla Windows (wszystkie warianty)
WF-KaPeR dla DOS i Windows (wszystkie warianty)
WF-GANG dla DOS i Windows (wszystkie warianty)
WF-bEST dla Windows (wszystkie warianty)
WF-Analizy dla Windows (wszystkie warianty)
WF-Fakturka dla Windows
WF-Mag Mobile 2

 


Skip to content