W czwartek 5 grudnia opublikowano najnowszą wersję programu WF-Mag dla Windows oznaczoną numerem 7.91.0. Warto zwrócić uwagę na nowy wygląd okna sprzedaży detalicznej oraz szereg innych, zupełnie nowych funkcjonalności.

Pełna lista zmian zawiera ponad 30 pozycji, poniżej jej skrócona wersja:

• Dodano nowy interfejs okna sprzedaży detalicznej. Ekran może działać w trybie uproszczonym lub zaawansowanym. Każdy użytkownik może dokonać zmiany ustawień okna w menu Administrator > Konfiguracja użytkownika > Okno sprzedaży detalicznej > Tryb okna sprzedaży detalicznej
• Dodano możliwość zawieszania paragonów podczas sprzedaży w oknie detalicznym i rozpoczynania kolejnego dokumentu (opcja dostępna tylko przy wyłączonej sprzedaży pozycja po pozycji).
• Dodano możliwość wystawienia korekty zakupu na plus.
• Dodano możliwość szybkiego wprowadzania towaru na dokumenty za pomocą wpisywania indeksów bez konieczności otwierania kartoteki towarowej.